Пари на време ли, ами после?

“Пари на време, пари на време и морето до колене” … Строфа от популярна реклама, която дори децата на площадките тананикат. И не…